نگاهی به تور

ویژگی های اصلی فالکو

امکانات قدرتمند گنجانده شده در این قالب را بررسی کنید.


پنل تنظیمات

تغییر هر چیزی که شما در صفحه می خواهید از این بخش.


صفحه ساز

در حال حاضر آن را برای صفحات، نوشته ها و نمونه کارها در دسترس است!


حداقل زمان

آیا وقت ارزشمند خود را برای سفارشی تم هدر می دهید؟


100% واکنش گرا

این نسخه  بدون نقص در تمام دستگاه ها کار میکند.


ریولیشن اسلایدر -15 دلار (45 هزار تومن)

بهترین ابزار برای ایجاد اسلایدهای عالی و بدون محدودیت.