Project details

  • Date

     آوریل 26, 2015

  • Client

     اتاق بازرگانی

  • Task

     درب و پنجره دوجداره از سیستم های ترمال بریک آلومینیوم سیستم TT63 به همراه یراق الات شرکت ALUK ایتالیا با متراژ 259.49 متر مربع و شیشه های سکوریت دودی به ساده به اندازه 210.54 متر مربع از طرف جام جم سازه در اتاق بازرگانی نصب شده است.