قابل استفاده بودن HPL(اچ پی ال) در قوس

HPL (اچ پی ال) قابلیت اجرا در قوس را داراست. روش نصب HPL(اچ پی ال) در حالت قوس به صورت FIX می باشد. HPL(اچ پی ال) چه با طرح ساده و چه با طرح چوب برای نمای چوبی را می توان به صورت قوس اجرا کرد